VIKTIG INFO!

 

EURO 4 REGELVERKET MEDFÖR ATT ERA BERÖRDA FORON MÅSTE STÄLLAS PÅ I TRAFIK SENAST 31 DECEMBER 2016.


Bästa återförsäljare,

 

För att vi på SWEBIKE skall kunna hjälpa er i tid innan julhelgerna så kontakta oss senast 22 december!

 

Observera att alla berörda fordon ni i lager har måste ställas i trafik innan 31 december 2016.

 

Detta gäller alla vägregistrerade av följande:

•Scooter 125cc (MC)

•Scooter 250cc (MC)

•Scooter 300cc (MC)

•ATV 550

•UTV 550

•UTV 650

Från och med 2017-01-01 går det enbart att registrera maskiner som uppfyller

EURO 4 kraven. Alla fordon som vi levererat fram till 31 dec 2016 är endast EURO 2/3.

 

Vill man ha dessa vägregistrerade i framtiden måste de ställas på i trafik senast

2016-12-31. Efter detta datum går det inte att registrera, någonsin.
Se därför till att fordonet är påställt innan årskiftet.

 

Ni som har fordon i lager se till att maskinen ovillkorligen tas i trafik innan 2016-12-31.
Och glöm ej ha minst en trafikförsäkring eller flytande försäkring för att slippa ev. extra avgifter.
Vet ni med er att en kund kör oregistrerat kan det vara lämpligt att upplysa honom/henne innan

årsskiftet gällande de nya kraven!

 

De berörda fordon vi sålt de senaste åren är följande:

•GTX

•GTU

•Adventure

•Matador 125cc

•Touring 250cc

•Trecenti 300cc

•Vetus 125cc

•Matador 125cc

För att vi på SWEBIKE skall kunna hjälpa er i tid innan julhelgerna så kontakta oss senast 22 december!

 


 

UNDANTAG/DISPANS (Frivilligt och NI ansvarar själv för att ni erhåller rätt info

från Transportstyrelsen)!

 

Som återförsäljare kan man i vissa fall få söka dispens, vilket görs via Transport-

styrelsens försorg. NI når regelverksavdelningen för mer info på 010-4956850.

 

Använd följande blankett:

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/blanketter/vag/fordon/

ansokan-om-undantag-fordon-v2.0.tsv7006.pdf

 

Skriv följande:

 

Under ANSÖKAN GÄLLER:

”Som återförsäljare söker jag om slutförsäljningsundantag/dispans gällande kraven

i EURO 4 under hela 2017. Jag åtar mig att sälja slut hela lagret och/eller registrera

samt ”ställa på” fordonet i fråga under 2017. Förteckning gällande aktuellt lager

bifogas.”

 

I rutorna * FABRIKAT, *MODELL och *IDENTIDIERINGSNUMMER/REGISTRERINGSNUMMER

skriver ni ”Se bilaga”

 

Bifoga en bilaga där varje fordon ni söker undantag för presenteras med Fordonsnamn,

registreringsnummer och/eller ramnummer.  Se exempel nedan:

 

Modelnamn                                 Spec                   Reg.nr.              Ram.nr.

VIARELLI MATADOR                  125cc                  ABC123              0123456789

 

 

Transportstyrelsen uppger att handläggningstiden är 3-5 veckor, mottagningsbesked inom

3 dagar. Om ni godkänns för dispans/undantag gäller det datum fordonsverket fått in er

Handling. Men skynda på!